Download Ecce homo (Nietzsche-bibliotheek) (Dutch Edition) by Friedrich Nietzsche,Pé Hawinkels,Paul Beers PDF

By Friedrich Nietzsche,Pé Hawinkels,Paul Beers

Weergaloos zelfportret van de filosoof die verwachtte pas 'postuum geboren' te worden. Ecce homo, in 1888 vlak voor zijn geestelijke instorting voltooid, werd pas acht jaar na zijn dood (1908) voor het eerst uitgegeven, en ook nog ernstig onttakeld door Nietzsches op eigenroem bedachte zus. Nog steeds brengt de vraag hoe serieus deze met superieure ironie geschreven autobiografie moet worden genomen de grote geesten in beroering. Bijwijlen tot schaterlachen verleidend, bijwijlen tot gniffelen, vaak ook ongebreideld zelfingenomen en ronduit dreigend van toon, sleept Nietzsche de lezer mee door de dalen en pieken van zijn noodlotsgedreven, onvervangbare en schitterende bestaan in Turijn, Bazel, Bayreuth en Rome.
'Waarom ik zulke goede boeken schrijf', 'Waarom ik zo narrow ben' en nog veel meer hoofdstukken dagen de lezer uit de vraag te beantwoorden of Nietzsche de hoogste graad van sarcasme had bereikt of op het randje van de waanzin balanceerde toen hij voldaan terugblikkend zijn leven en werk onder de loep nam. Ecce homo is een van de merkwaardigste autobiografieen aller tijden.

Show description

countinue reading

Download Infrarood (Dutch Edition) by Nancy Huston,Jan Versteeg PDF

By Nancy Huston,Jan Versteeg

Rena neemt haar vader en zijn nieuwe vrouw mee op een reis door Toscane om er Michelangelo’s kunstwerken te bewonderen. Als fotografe probeert ze de raadselen van het mannelijk lichaam te doorgronden met een infraroodcamera: ‘Het infrarood maakt zichtbaar wat ik graag wil, wat ik zoek, waaraan het me als sort zo zeer ontbroken heeft: warmte.’
De reis loopt uit op een teleurstelling, wish haar eens zo eigenzinnige en charmante vader is veranderd in een oude, ziekelijke guy. Het besef van zijn sterfelijkheid confronteert Rena met het grote gemis in haar leven.

Show description

countinue reading

Download Het antisemitisme uitgelegd aan jongeren (Dutch Edition) by Michel Wieviorka PDF

By Michel Wieviorka

Waarom zijn Joden zo vaak onderwerp van haat? Wanneer is het
antisemitisme ontstaan? Wie zijn de Wijzen van Sion en waarom
verafschuwde Hitler de Joden? Hoe is het mogelijk dat het antisemitisme
na de Holocaust weer opkwam? Bestaat er een zogeheten
Shoah company? Waarom voelt een deel van de immigrantenjongeren
zich aangetrokken tot het antisemitisme?
In kort bestek en met grote helderheid wordt in een vraaggesprek
tussen de auteur en het jonge personage Lise inzicht gegeven in de
geschiedenis van anti-judaïsme en antisemitisme. Daarbij wordt
geen enkele moeilijke kwestie uit de weg gegaan. Verplichte kost
voor jong en oud.

Show description

countinue reading

Download Toezien op publieke belangen (WRR Rapporten (89)) (Dutch by WRR PDF

By WRR

Het advies van de WRR reikt inzichten aan die behulpzaam zijn bij de beleidsontwikkeling en het maken van keuzes rondom overheidstoezicht. De hooggespannen en uiteenlopende verwachtingen van verschillende partijen ten aanzien van toezicht sluiten niet altijd aan op de mogelijkheden van toezichthouders om aan deze wensen te (blijven) voldoen. Wat betekenen maatschappelijke ontwikkelingen zoals de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving, mediatisering en internationalisering voor het rijkstoezicht op de naleving van rainy- en regelgeving en de kwaliteit van publieke dienstverlening? Welke functies en rollen moet en kan het overheidstoezicht in de toekomst vervullen en aan welke randvoorwaarden moet dan worden voldaan? Daarbij spelen ook kwesties als effectiviteit, verantwoordelijkheidsverdeling en onafhankelijkheid een rol.

Show description

countinue reading

Download De kleine overstappen naar Windows 8 voor dummies (Dutch by Andy Rathbone,Maria Heesen,Hans van ter Toolen PDF

By Andy Rathbone,Maria Heesen,Hans van ter Toolen

Heb jij home windows eight aangeschaft, maar raak je helemaal de weg kwijt? Geen paniek! Dit boekje is speciaal geschreven voor iedereen die al bekend is met home windows, maar wel een handje geholpen wil worden bij de overstap naar home windows eight. Bovendien wordt er aandacht besteed aan splinternieuwe functies, van het vernieuwde startscherm tot nieuwe diensten als SkyDrive en de Window shop voor apps. Dit boek is ook geschikt voor computer- en tabletgebruikers én voor alle edities van home windows 8.
Andy Rathbone schreef alle eerdere edities van home windows voor Dummies: het bestverkochte computerboek ooit.

Show description

countinue reading

Download De eerste sneeuw van het jaar (Dutch Edition) by Hubert Lampo PDF

By Hubert Lampo

Gymnasium-leerling Hans Verstraten wordt door zijn jonge lerares Grieks geholpen aan de verplichte arbeid in Duitsland te ontkomen. Tussen de oudere, naar tederheid hunkerende lerares en Hans groeit een liefde, die in een verrassend hoogtepunt tot uiting komt.In 1943 ontsnapte Hubert Lampo aan tewerkstelling in de oorlogsindustrie door longtuberculose te veinzen. Dit autobiografische aspect is het uitgangspunt voor De eerste sneeuw van het jaar (1985), waarin hij voor het eerst het thema van de bezetting van België en de daaruit voortvloeiende spanningen onder de bevolking rigoureus aanpakte. Zowel verzet als collaboratie, uitbarstingen van blind geweld en rassenhaat komen aan bod.

Show description

countinue reading

Download SOS - snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een by A. Scharloo,S. Ebbers,M. Spijker PDF

By A. Scharloo,S. Ebbers,M. Spijker

Seksueel misbruik komt veel voor bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Veel vaker dan bij anderen. Maar hoe neem je als hulpverlener de regie in handen als het probleem eenmaal is gesignaleerd? Hoe bespreek je het probleem met de cliënt, met familieleden, met naasten en met andere pros. Hoe breng je chicken verder?In de dagelijkse praktijk blijkt dit vaak lastig. Instellingen beschikken weliswaar over een meldcode en goede handelingsprotocollen over de omgang met (vermoedens van) seksueel misbruik, maar tegelijk is er onder hulpverleners vaak sprake van grote onzekerheid en machteloosheid. De logica die er onder andere omstandigheden wel is, blijkt opeens zoek. Niets is meer vanzelfsprekend, hulpverleners voelen zich onvoldoende toegerust om in dit proces het voortouw te nemen. Dat werkt verlammend, met alle gevolgen van dien.Dit boek helpt hulpverleners om dit probleem adequaat aan te pakken. Het is geschreven voor gedragsdeskundigen, maar ook bij uitstek geschikt voor (psycho) therapeuten, maatschappelijk werkers, gezinsvoogden en ambulant- en gezinsbegeleiders.Het SOS-handboek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat theoretische achtergrondinformatie over seksueel misbruik en trauma bij mensen met een verstandelijke beperking. Het tweede deel heeft een praktische insteek en beschrijft hoe cliënten met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, ouders en hulpverleners op weg worden geholpen. Dit gebeurt in een eerste-opvang-programma van vier sessies, afgestemd op elk van de doelgroepen.Voor pros in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is dit boek onmisbaar. Het is voor het eerst dat een dergelijk handboek in Nederland verschijnt. De auteurs van het SOS-handboek beschikken over een brede en jarenlange services rond onderzoek en hulpverlening bij seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking, opgedaan in binnen- en buitenland.

Show description

countinue reading

Download Deelgenoot van een kantelende tijd (Dutch Edition) by J. van der Graaf PDF

By J. van der Graaf

Deelgenoot van een kantelende samenleving. In een ‘persoonlijke terugblik’ beschrijft de oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw. In het voortschrijdende proces van ontkerkelijking en ontkerstening kwam het christelijk geloof van een meerderheids- in een minderheidspositie. De auteur brengt die kanteling concreet in beeld en geeft vervolgens aandacht aan de ontwikkelingen inzake het belijden van de protestantse kerken, de kerkelijke herverkaveling (heling en deling) en de herzuiling op het gebied van de christelijke maatschappelijke organisaties. Een aside hoofdstuk is gewijd aan de gereformeerde gezindte. In een slothoofdstuk kijkt de auteur naar de toekomst.
Hoewel het boek geen biografie is, is het eerste hoofdstuk wel biografisch en bevat het boek wel tal van biografische momenten, terwijl de terugblik in hoofdzaak die gebeurtenissen of verschijnselen betreft, waarbij de auteur zich ten nauwste betrokken wist en die hij vanuit eigen visie beoordeelt.
Bij elke hoofdstuk is een lijst gevoegd met publicaties, die de schrijver gedurende al die jaren hebben gediend om zich te verdiepen in de zaken die hij aan de orde stelt.

Show description

countinue reading

Download Het paard van een dollar (Storm) (Dutch Edition) by Lauren St. John,Linda Modderkolk PDF

By Lauren St. John,Linda Modderkolk

Casey Blue woont in een grauwe torenflat in een Londense buitenwijk. Ze doet vrijwilligerswerk bij de plaatselijke manege, maar het is haar ultieme droom
om de Badminton Horse Trials te winnen: het grootste paardrijevenement ter wereld.
Als ze een zwaar verwaarloosd paard redt van het slachthuis, raakt Casey ervan overtuigd dat ze die onmogelijke droom waar kan maken. Maar dan dreigt
haar vaders criminele achtergrond roet in het eten te gooien. En voor de aantrekkelijke Peter heeft ze al helemaal geen tijd!

Het paard van een greenback is het eerste deel van hurricane: een spannende trilogie vol competitie, obstakels en romantiek.

Show description

countinue reading